We willen niet op voorhand de feestvreugde wegnemen, maar maar er zijn nou eenmaal een aantal spelregels waaraan ieder

zich moet houden tijdens de kindervrijmarkt. Dit omdat we hierover afspraken hebben gemaakt met o.a. de Gemeente Breda,

of omdat we moeten voldoen aan landelijke wetten en regels.