De volgende faciliteiten zijn beschikbaar:

Toilet

Heren- en damestoiletten zijn te vinden bij de uitgang Kennedylaan van het Valkenberg (dat is de uitgang vlak bij de Boschstraat).

Heren- en damestoiletten zijn te vinden halverwege het park vlakbij het Luchtkussen

Ook op het Kasteelplein (op het voorplein van de KMA) zijn toiletwagens,

Invalidentoilet

Het invalidentoilet is te vinden op het Kasteelplein (het voorplein van de KMA)

EHBO

Centraal in het Valkenberg (nabij het centrale terras) bevindt zich de EHBO post van Het Rode Kruis, afdeling Breda.

Deze is continue bemand. Ook op het Kasteelplein zal dit jaar een EHBO-post worden ingericht. Daarnaast lopen

medewerkers van de EHBO rond in het park. De EHBO staat onderling met elkaar in verbinding via portofoons. Tevens

heeft de centrale EHBO post in het Valkenberg een portofoon-verbinding met de leden van Het Oranje Comité./

Zoek geraakte kinderen

Kinderen die hun ouders/verzorgers hebben verloren kunnen gebracht worden naar de centrale EHBO post in Het

Valkenberg. Ouders/verzorgers die hun kinderen kwijt zijn kunnen hier ook terecht. De EHBO zal middels een

omroepinstallatie bezoekers in het park op de hoogte brengen van vermiste of gevonden kinderen.

 

TIP: Schrijft u met een viltstift uw mobiele telefoonnummer op de arm van uw kind. De EHBO kan u dan snel benaderen

als uw zoon/dochter bij de EHBO tent wordt gebracht.

Overige wetenswaardigheden

Volgt u aanwijzingen van de leden van Het Oranje Comité Breda of haar medewerkers op.

Dit voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen.